10 grudnia 2023

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych.

Związki zawodowe to organizacje zrzeszające pracowników, którzy połączyli się, aby stworzyć system wzajemnego wsparcia i ochrony. W zamian za to prowadzą negocjacje zbiorowe z pracodawcami w celu uzyskania lepszych warunków pracy, wyższych płac i bezpieczniejszego środowiska pracy.

Związek zawodowy - Twoja gwarancja bezpieczeństwa na wypadek utraty pracy

W przypadku utraty pracy członkowie związku mają zagwarantowaną pomoc w przekwalifikowaniu się i znalezieniu pracy na innym stanowisku. Związki opowiadają się za sprawiedliwymi płacami i świadczeniami, które wspierają pracowników w potrzebie, ponieważ wiedzą, jak ważne jest posiadanie dochodu w przypadku utraty pracy.

Członkostwo w związkach zawodowych daje również pracownikom większą ochronę przed zagrożeniami w miejscu pracy niż tym, którzy do związków nie należą, takimi jak niebezpieczne środowisko pracy czy niezdrowa jakość powietrza.

Związek zawodowy - Twoja gwarancja prawa

Związki zawodowe to organizacje, które reprezentują interesy pracowników. Prawa i obowiązki związków zawodowych zostały określone przez prawo, które w wielu krajach jest ściśle związane z ustawodawstwem socjalnym.

Praca związków zawodowych wykracza poza organizowanie pracy: dbają one również o takie sprawy, jak zasiłki dla bezrobotnych czy ustawowy urlop macierzyński dla swoich członków, gdy zachodzi taka potrzeba - dlatego ważne jest, aby zostać członkiem, gdy tylko rozpoczniesz pracę, aby Twój głos był słyszalny!

Związek zawodowy - Twoja ochrona przed bezrobociem

Jeśli należysz do związku zawodowego, Twoja ochrona przed bezrobociem jest wzmocniona. Związki zawodowe mogą w niektórych przypadkach zapobiegać niesprawiedliwym wypowiedzeniom, a także mogą pomóc w negocjacjach w imieniu pracowników, którzy chcą oprotestować decyzję pracodawcy.

Niektóre firmy starają się nie mieć pracowników reprezentowanych przez takie organizacje, aby nie musieć przyznawać im świadczeń lub przywilejów, do których mogą mieć prawo inni pracownicy. Nie jest to jednak łatwe zadanie dla pracodawców, ponieważ wiele osób należy dziś do tego typu organizacji i wolałoby pozostać w firmie niż zmienić pracę, gdyby istniały pewne zasady dotyczące tego typu sytuacji w zatrudnieniu.

Źródło solidarnosc-center.org 2023

 

Związek zawodowy - Twoja gwarancja prawa

Link do artykułu

 

 

 

 

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.