11 maja 2023

Bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców krytycznych

Departament Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej Państwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne w poniższym zakresie:

"Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

ustanawiającego ramy zapewniające bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców

krytycznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858,

2018/1724 i (UE) 2019/102 ".

Szczegóły w załączniku...

 

 

 

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.