28 maja 2024

Ważny głos PGG S.A. w sprawie Projektu RMKiŚ dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Polska Grupa Górnicza S.A. zwraca uwagę na następstwa wprowadzenia przedmiotowego Rozporządzenia. Podkreślając znaczenie zapisów ujętych w przekazanym projekcie Rozporządzenia dla branży górnictwa węgla kamiennego, jak również rynku węgla kamiennego w Polsce.

 Zapotrzebowanie na węgiel opałowy w Polsce kształtuje się na poziomie 5,5 mln ton, z czego 3,5 mln ton, tj. 65%, pokrywają krajowi producenci węgla kamiennego.

Rozporządzenie w zaproponowanym kształcie doprowadzi do eliminacji 90% krajowej podaży węgla opałowego, a w konsekwencji 90 % węgla opałowego zużywanego na krajowym rynku będzie musiało zostać pokryte przez węgiel pochodzący z importu.

Co to oznacza?

  • 90% węgla opałowego, który będzie w stanie spełnić parametry jakościowe określone w projekcie Rozporządzenia, będzie pochodziło z rosyjskich kopalń, efektem, czego Rozporządzenie ułatwi obchodzenie embarga nałożonego na rosyjski węgiel,
  • doprowadzi do ograniczenia dostępności węgla opałowego na krajowym rynku,
  • wprowadzi konieczność sortowania i przesiewania węgla opałowego z węgla pochodzącego z importu i doprowadzi do pojawienia się na rynku krajowym miałów energetycznych, co wpłynie niekorzystnie na konkurencyjność ,
  • doprowadzi do wzrostu cen węgla opałowego, z uwagi na eliminację krajowej podaży węgla doprowadzając do  wzrostu niezadowolenia społecznego,
  • spowoduje utratę przychodów rzędu 440 mln zł rocznie tylko w przypadku Polskiej Grupy Górniczej S.A., z uwagi braku możliwości sprzedaży węgla opałowego oraz konieczności kruszenia tego węgla i wzbogacanie nim miałów.
  • spowoduje wzrost zapotrzebowania na środki pieniężne pochodzące z budżetu państwa u krajowych producentów węgla kamiennego objętych systemem wsparcia.

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.