19 lutego 2024

W JEDNOŚCI SIŁA

W minionym tygodniu, z inicjatywny Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali PGG S.A., w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej, odbyło się spotkanie, które dotyczyło aktualnej sytuacji pracowników Centrali PGG S.A.

W spotkaniu brali udział, zarówno członkowie Naszej organizacji, jak i pracownicy niezrzeszeni. Na pytania zebranych odpowiadał zaproszony przedstawiciel Biura Ekonomiczno-Prawnego Regionu Śląsko-Dąbrowskiej NSZZ „Solidarnośc” mecenas Michał Szczygieł.

Na spotkaniu przedstawiono Stanowisko Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, które pozostaje niezmienne. Nie zgadzamy się na grupowe przeniesienia pracowników do innych zakładów spółki, bez wypracowanego porozumienia transferowego.

W następstwie tego spotkania przeprowadzono szereg rozmów z przedstawicielami Zarządu Naszej Spółki. Uzgodniono na nich wspólne stanowisko w sprawie ewentualnej redukcji zatrudnienia, wyłącznie poprzez dobrowolne odejścia tych pracowników, którzy posiadają uprawnienia emerytalne i wyrażają chęć skorzystania z przywileju emerytalnego.

W kolejnych dniach skupimy swoją uwagę na problemie wynikającym z rozlokowania pracowników Centrali PGG w czterech budynkach odległych od siebie, co w dużej mierze destabilizuje prace i komunikację pomiędzy działami branżowymi.

Zależy nam na tym, aby ponownie skupić wszystkich pracowników w jednej siedzibie.

 

O dalszej sytuacji będę informował w kolejnych komunikatach.

 

Przewodniczący

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Pracowników Centrali PGG S.A.

Marek Szczepanik

Do pobrania: DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

 

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.