20 czerwca 2023

Szanowny Panie Premierze...

Pana decyzją w ubiegłym roku, sprowadzono do Polski milion ton węgla w celu zabezpieczenia potrzeb gospodarstw domowych. Do składów trafiła wraz z nim duża ilości miału energetycznego, który do dziś tam zalega. Ten stan rzeczy sprawia , że podmioty reprezentujące sektor energetyczny po raz kolejny przestają odbierać zakontraktowany węgiel z polskich spółkach węglowych.

Całkowite wypełnienie kopalnianych zwałów węglem, którego nie odbiera energetyka, uniemożliwia funkcjonowanie kopalń i przyczynia się do niewyobrażalnych strat finansowych.

Przypominamy, że został Pan wybrany do sejmu RP przez wyborców z Górnego Śląska w pańskim okręgu wyborczym zlokalizowano kilkanaście kopalń. Jako górnicy i Ślązacy liczymy na rekcję i aktywną postawę w tej sytuacji, gdy dalsze losy zakładów pracy w naszym regionie stały się zagrożone i nie pewne.   Pobierz pismo...

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.