13 listopada 2023

Szanowny Pan Tomasz Rogala Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. -
dotyczy wprowadzenia z dniem 1 grudnia 2023 roku nowych zasad parkowania w mieście Katowice.

Mając na uwadze krótki okres pozostały do wprowadzenia nowych zasad parkowania na terenie miasta Katowice, zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie kosztów parkowania, które od dnia 1 grudnia br., będą obowiązywały pracowników Centrali PGG S.A., dojeżdżających do miejsca pracy własnym środkiem transportu.

Lokalizacja budynku Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy ul. Powstańców 30, zalazła się w strefie „B” nowych zasad parkowania.

Dla pracowników Centrali będących mieszkańcami miasta Katowice zamieszkałymi poza strefami „A” i „B” oznacza to konieczność poniesienia poniższych opłat:

Strefa B

Miesiąc

Kwartał

Pół roku

Preferencyjne ceny zakupu abonamentu

200,00 zł

500,00 zł

1 000,00 zł

 

Źródło:  https://parkowanie.katowice.eu/jestem-mieszkancem-katowic-spoza-strefy

Dla pracowników Centrali niebędących mieszkańcami Katowic oznacza to konieczność poniesienia kosztów przedstawionych w poniższej tabeli. W tym przypadku nie ma możliwości wykupienia jakiegokolwiek abonamentu miesięcznego, kwartalnego czy półrocznego.

Opłaty od poniedziałku do piątku

Stawki

2 zł – za postój do 30 minut

4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny

4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju

5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju

4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Godziny obowiązywania opłat

Od 7: 00 do 17:00

 

Źródło: https://parkowanie.katowice.eu/jestem-spoza-Katowic.

 

Z powyższych informacji wynika, że Pracownicy Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A., poniosą następujące koszty parkowania: 9 godzin parkowania to koszt 34,40 zł, co w skali jednego miesiąca stanowi koszt około 700 zł.

Oznacza to, że wprowadzenie przez Urząd Miasta Katowice nowych zasad parkowania, co za tym idzie opłat, spowoduje, iż pracownicy Centrali będą zmuszeni ponieść koszt w wysokości ok. 8 300 zł tylko za jeden rok parkowania w okolicach swojej firmy.

 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia kosztów parkowania poprzez podjęcie rozmów z Włodarzami miasta Katowice, do budżetu, którego Polska Grupa Górnicza S.A. wprowadza duży wkład finansowy z tytułu prowadzonej działalności, bądź rozważenie wynajęcia miejsca parkingowego dla pracowników Centrali PGG S.A. w kosztach akceptowalnych dla obu stron (Pracodawca, Pracownik).

Bezspornym pozostaje jednak fakt, że w partycypacji kosztów parkowania według nowych zasad powinien uczestniczyć Pracownik, ale również Pracodawca. 

Link do pobrania pisma....

Przewodniczący

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.

 

Marek Szczepanik

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.