18 kwietnia 2024

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i rozporządzenia metanowego Unii Europejskiej

1. Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wyraża wsparcie dla działań Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz innych organizacji polskich i zagranicznych domagających się całkowitej rezygnacji z wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu.

2. Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność" żąda natychmiastowej rezygnacji z wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz zaniechania uchwalania i wdrażania kolejnych regulacji prawnych stanowiących jego elementy, takich jak po-

datek węglowy widoczny w opodatkowaniu praktycznie wszystkich towarów i usług.

3. Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Żąda przedstawienia przez rząd analiz skutków wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, które stanowiły podstawę wyrażenia zgody na jego wprowadzenie.

4. Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” potępia praktyki stosowane przez Komisję Europejską podczas legislacji i uchwalania rozporządzenia metanowego, które jest kolejnym aktem prawnym Europejskiego Zielonego Ładu wdrażanym w sytuacji jego ogólnego potępienia. Zwracamy uwagę na istotne wady w dokumentach towarzyszących rozporządzeniu i na zmianę podstawy prawnej rozporządzenia. Jej skutki pozostają nieznane, choć najprawdopodobniej przełożą się negatywnie na wymogi dla górnictwa węgla koksowego, które zostaną ustalone po upływie derogacji.

5. Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność" Żąda pilnego wykonania analiz skutków zmiany podstawy prawnej rozporządzenia metanowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na ustalenie wymogów dla górnictwa węgla koksowego, co ma nastąpić po upływie okresu derogacji.

6. Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” domaga się wykonania przeglądu rozwoju technologii hutnictwa stali i kierunków ich rozwoju w kolejnych latach.

 

Link do pisma Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”  

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.