16 maja 2024

Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych spowoduje całkowite wykluczenie PGG SA z możliwości kierowania węgla do zużycia w gospodarstwach domowych

 

Ministerstwo klimatu i środowiska zaproponowało :

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681). Wymagania jakościowe dla paliw stałych, przeznaczonych do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

*Projekt Rozporządzenia dotyczący paliw stałych przeznaczonych do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, w zaproponowanym przez MKiŚ kształcie, spowoduje bardzo duże, ograniczenia, w podaży węgla opałowego z kopalń PGG S.A., a docelowo po roku 2029 całkowicie wykluczy PGG S.A. z możliwości kierowania węgla do zużycia w gospodarstwach domowych. Podaż przedmiotowego węgla na polski rynek tylko z kopalni PGG S.A. kształtuje się na poziomie ok 2 mln ton.

Nienależnie od bezpośredniego powiązania proponowanych regulacji prawnych z bezpieczeństwem funkcjonowania polskich kopalń kluczową kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne (cieplne) polskich gospodarstw domowych. Kosztowny, trwający od co najmniej kilkunastu lat, wspierany przez państwo proces modernizowania indywidualnych systemów grzewczych w polskich domach jednorodzinnych był pozytywną odpowiedzią społeczeństwa na wzrastające wymagania ekologiczne (wymagania jakościowe dla paliw stałych, dyrektywa ecodesign-wymagania dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń). Wprowadzenie zmian w zaproponowanym kształcie ograniczy lub uniemożliwi zaopatrzenie obywateli w węgiel opałowy z polskich kopalń. Nie spowoduje to jednak zmniejszenia jego zużycia, a umożliwi zwiększony napływ węgla importowanego, ze względu na konieczność pokrycia zapotrzebowania odbiorców.

Zauważamy również, że wprowadzenie w życie Rozporządzenia w obecnej formie spowoduje negatywne skutki finansowe, produkcyjne i organizacyjne dla naszej Spółki. Powstanie konieczność kruszenia węgla opałowego i skierowania go do sektora energetyki zawodowej w znacznie niższej cenie, przy czym prognozowany popyt na węgiel ze strony tego sektora również ulega znacznemu zmniejszeniu. W związku z powyższym, diagnozujemy duże problemy po stronie sprzedaży produkowanego przez Kopalnie PGG S.A. węgla w zakresie przewidzianym umową społeczną zawartą w 2021 roku.

Mając na względzie powyższe argumenty, Polska Grupa Górnicza S.A. zwraca się o wprowadzenie korekt do zapisów w procedowanym Rozporządzeniu.

 

*źródło PGG S.A.

 

Dokumenty do pobrania :

1) Projekt z 25.04 24r. w sprawie  wymagań jakościowych dla paliw stałych pdf.

2) Pismo KSGWK ws. rozporządzenia paliwa stałe pdf.

3) Pismo ZOK PGG ws. rozporządzenia paliwa stale pdf

 

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Pracowników Centrali PGG S.A.

 

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.