15 maja 2024

Porozumienie płacowe...

W celu realizacji zapisów Aneksu nr 1 z dnia 18 marca 2022 r. do Umowy Społecznej w zakresie przyrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2024 roku w przedsiębiorstwach górniczych objętych Umową Społeczną, Strony Porozumienia postanawiają o wypłacie pracownikom PGG S.A. kwot jednorazowych.

Pobierz dokument pdf.

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.