12 kwietnia 2023

Płace pracowników zatrudnionych w Centrali PGG S.A.

Jesteśmy bliscy podpisania porozumień płacowych dotyczących pracowników zatrudnionych w Centrali PGG S.A. - powinniśmy je podpisać do końca bieżącego tygodnia.

W związku z podpisaniem w dniu 29 marca 2023 roku Porozumienia płacowego pomiędzy Zarządem Polskiej Grupy Górniczej S.A., a stroną społeczną w wyniku którego od dnia 1 kwietnia 2023 roku nastąpi wzrost stawek osobistego zaszeregowania wszystkich pracowników PGG S.A , Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A., wnosi o podjęcie rozmów płacowych, dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Centrali PGG S.A.

Edytuj dokument

 

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.