24 kwietnia 2023

Parking dla pracowników PGG S.A.

W związku z wprowadzanymi zmianami w polityce parkingowej w Katowicach, które nastąpią jeszcze w tym roku, Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali PGG S.A. wraz z Zarządem szuka rozwiązań dla naszych pracowników.

 

  1. W mieście powstanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, a dotychczasowa Strefa Płatnego Parkowania zostanie rozszerzona o nowe lokalizacje. W Katowicach pojawiają się już nowe parkomaty, a wszystkie zmiany mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku.

Strefa Płatnego Parkowania to rozwiązanie, które mieszkańcom i częstym gościom Katowic nie jest obce. W tym roku nastąpią jednak istotne zmiany, jeśli chodzi o politykę parkingową w naszym mieście. Oprócz rozszerzenia zakresu Strefy Płatnego Parkowania pojawi się też zupełnie nowe rozwiązanie - Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, w której będą obowiązywać inne (wyższe) stawki opłat.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania w większości pokrywać się będzie z obecnym obszarem strefy płatnej. Stanowi ona ścisłe centrum miasta, które powinno być przeznaczone głównie mieszkańcom, podróżom pieszym i rowerowym, komunikacji publicznej czy podróżom współdzielonym

Natomiast proponowana Strefa Płatnego Parkowania ma na celu ograniczenie ilości podróży realizowanych samochodami w obszarze Śródmieścia Katowic. Objąć ma część os. Paderewskiego i Koszutki, sięgać będzie do Zawodzia i Załęża.

Obie strefy będą się różnić wysokością opłaty za parkowanie. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania będzie objęta wyższymi stawkami. Dla mieszkańców miasta przygotowane zostaną preferencyjne stawki abonamentowe.

                                                                                              

W związku z planami wprowadzenia dwóch stref - Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, proponowanych jest kilka wariantów stawek, które będą w nich obowiązywać. Są one przedmiotem konsultacji, a ich wysokość ostatecznie uchwali Rada Miasta.

   2. Wprowadzenie abonamentów: miesięcznego oraz kwartalnego dla osób zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy w Katowicach.

„Abonament miesięczny” oraz „abonament kwartalny” przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom fizycznym, będącym właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadającym inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów, które:

a) są zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub,

b) są zameldowane w Katowicach na pobyt czasowy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach lub,

c) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach.

Opłata miesięczna za korzystanie z „abonamentu miesięcznego” wynosi 200,00 zł. Opłata kwartalna za korzystanie z „ abonamentu kwartalnego wynosi trzykrotność wysokości opłaty miesięcznej, pomniejszoną o 20%.

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Warszawska 19, Katowice
tel.: 32 202 51 51 lub 660 788 013
e-mail: parkingi@mzum.katowice.pl

Biuro czynne:
pn.: 9:00 – 17:00
wt. – pt.: 9:00 – 15:30

Pracownicy obsługujący BOK:
Beata Mika-Kazimierczak, tel. 32 202 51 51 wew. 102
Barbara Dobrowolska, tel. 32 202 51 51 wew. 103

   3. Od paru tygodni Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. rozmawia z przedstawicielami Zarządu PPG S.A. w sprawie wydzierżawienia dodatkowego parkingu dla naszych pracowników w obrębie miejsca pracy w wyniku, których z dwóch przedstawionych propozycji jedna wydaje się bardzo realna.  Miejsce bardzo „bezpieczne” na około 60 samochodów, cytując przedstawiciela Zarządu „8 min drogi pieszo” od ul. Powstańców.

Mamy nadzieję, iż uda się sfinalizować projekt w zakresie pozyskania nowego parkingu, ponieważ kwestia wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania będzie realnym problem, uciążliwym dla dojeżdżających do pracy samochodami pracowników Centrali, co nasz Pracodawca wraz z Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali równie dostrzega.

 

                                                                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                                               Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

                                                                                                                                                       Pracowników Centrali PGG S.A.

                                                                                                                                                                     Marek Szczepanik

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.