19 kwietnia 2024

Dlaczego warto być w Warszawie 10 maja 2024 roku.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, zwracam się do Was, do członków Naszej organizacji.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to organizacja zrzeszająca osoby o różnych poglądach, z różnych środowisk, w różnym wieku, ale łączy je ze sobą wspólne przekonanie o konieczności obrony: miejsc pracy, praw i interesów pracowniczych oraz godność osobistej.

Będąc członkiem naszej organizacji zyskuje się ochranę, korzyści i przywileje, ale również posiada się zobowiązania. Warto pamiętać o definicji słowa solidarność, o zasadzie wspólnego reprezentowania jedności i wspólnoty z naszymi koleżankami i kolegami, którzy pragną wyrazić swój sprzeciw wobec niekorzystnych zapisów zawartych w polityce klimatycznej Unii Europejskiej, mających negatywny wpływ na przyszłość naszej firmy jak i każdego z nas.

Pracownicy Centrali PGG S.A. w ostatnim czasie uzyskali pomoc ze strony Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali, która przy wsparciu innych Komisji Zakładowych i Koordynacyjnych Solidarności zatrzymała proces planowanej reedukacji zatrudnienia w Centrali, o 30%, co ostatecznie spowodowało zachowanie naszych stanowisk pracy.

Dlatego też uważam, że reprezentowanie solidarnie naszego środowiska w Warszawie wspólnie z całą organizacją NSZZ „Solidarność” da wyraz jedność, wsparcia i wspólnoty, której sami doznaliśmy w poprzednich miesiącach od naszych kolegów.

Negatywne skutki polityki klimatycznej Unii Europejskiej dotyczą każdego z nas, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, poglądów politycznych czy środowiska, z jakiego się wywodzi.

Pragnę zaznaczyć, że manifestacja organizowana przez NSZZ ”Solidarność” 10 maja 2024 roku, nie ma charakteru politycznego i nie jest skierowana przeciwko władzom naszego kraju. Jest to pokojowy, apolityczny protest Polaków mających w trosce przyszłość swoich małych ojczyzn w obawie o politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku:

Marek Szczepanik

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

Pracowników Centrali PGG S.A.

 

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.