11 sierpnia 2023

Dbanie o dobrostan – wellbeing pracowników. Must have każdej organizacji odpowiedzialnej społecznie.

 

Naszej organizacji związkowej zależy na dobrostanie pracowników. Zadowolenie pracownika przekłada się na większe zaangażowanie i lojalność wobec firmy.

Aby w firmie czuć się komfortowo, nie wystarczą doraźne działania pracodawcy, czy strony społecznej. Potrzebna jest stała praca na wielu obszarach, a zmiany na lepsze powinny zacząć się od liderów, a nie podwładnych. To na menadżerach spoczywa główny ciężar budowania w zespołach dobrych relacji i wspólnotowości, które przekładają się na sens wykonywanej pracy i bezpieczeństwo psychiczne.

Dobrostan, bezpieczeństwo psychiczne, well-being czy work-life balans – możemy poczuć się nieco zagubieni między tymi pojęciami. Nikt dokładnie nie wie, co oznaczają, bo nie zostały szczegółowo zdefiniowane. Intuicyjnie możemy tylko wyczuwać, że chodzi o taki stan, w którym będziemy czuli się komfortowo, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym.

Próbę uporządkowania i wskazania najważniejszych elementów, które wpływają na poziom naszego zadowolenia z życia codziennego, wskazano w swoistym drogowskazie, pięciu kluczowych elementów, które zapewniają nam poczucie zadowolenia i spełnienia zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Są to:

  • sens (purpose): chęć realizacji celów zawodowych, lubienie tego, co się robi,
  • relacje (social): przyjazna atmosfera, dobry kontakt ze współpracownikami, opierający się na wzajemnej życzliwości, szczerości i otwartości, a także zaufaniu,
  • finanse (financial): poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego, ale też przekonanie, że wynagrodzenie jest adekwatne do pełnionych obowiązków,
  • społeczność (community): wspólnotowość w miejscu pracy, poczucie dumy z bycia częścią firmy, więź ze współpracownikami,
  • stan fizyczny (physical): dobre zdrowie i zasoby energii, pozwalające na codzienną aktywność.

Kultura pracy, którą się tworzy w firmie, to szereg działań systemowych, realizowanych wspólnie ze stroną społeczną - spójnych i przede wszystkim świadomych, które rzeczywiście mają wypracować długofalowy efekt w kontekście dbania o dobrostan nas wszystkich.

Źródło: WZNC Kampania Społeczna Wypalenie Zawodowe Na Celowniku /https://wypaleniezawodowe.onet.pl/

 

 

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.