16 marca 2024

Daty zamykania kopalń i umowa pozostają bez zmian

Jest wola i determinacja ze strony rządu i wszystkich sygnatariuszy, że daty zamykania kopalń i to wszystko, co jest tam zapisane do roku 2049 - jest święte. I tutaj nic się chyba nie zmieni, jeśli chodzi o poszczególne kopalnie – ani do tyłu, ani do przodu – powiedział po zakończeniu piątkowego spotkania dotyczącego umowy społecznej dla górnictwa Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

- Spotkanie rozpoczęło się w piątek o godz. 11 w siedzibie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach przy ulicy Powstańców (budynek jest równocześnie siedzibą Polskiej Grupy Górniczej). W rozmowach wzięli udział sygnatariusze umowy społecznej dla górnictwa – przedstawiciele związków zawodowych, spółek węglowych, a stronę rządową reprezentowała minister przemysłu Marzena Czarnecka. Rozmowy zakończyły się po około dwóch godzinach.

- Spotkanie przebiegało w dosyć dobrej atmosferze. Niemniej jednak jest parę rzeczy, które wynikają z zaniechań. Zaniechania, to chociażby kwestia związana z tym, że rzeczywiście okazało się, że poprzednie wnioski notyfikacyjne były źle sformułowane. Trzeba je poprawiać, co nie znaczy, że będziemy poprawiać umowę społeczną, tylko sam wniosek – zaznaczył po zakończeniu spotkania Dominik Kolorz.

- Tu chcę uspokoić, że jest wola i determinacja ze strony rządu i wszystkich sygnatariuszy, że daty zamykania kopalń i to wszystko, co jest tam zapisane do roku 2049 - jest święte. I tutaj nic się chyba nie zmieni, jeśli chodzi o poszczególne kopalnie – ani do tyłu ani do przodu. Ludzie muszą się najzwyczajniej nauczyć tego, kiedy ich kopalnia jest likwidowana, trzeba się przygotowywać do systemu alokacyjnego i do wszystkiego, co jest umowie – dodał związkowiec.

- Natomiast są pewne rzeczy, które wymagają większej koordynacji. Ministerstwo Przemysłu nie ma decydującego wpływu na to, co się dzieje w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, i pewnie też nie będzie miało decydującego wpływu na funkcjonowanie polskiej energetyki. Teraz chociażby w kontekście decyzji klimatycznych w Unii Europejskiej, trzy ministerstwa będą musiały ze sobą się dogadać i to będzie trudne w kontekście nowelizacji PEP-u (chodzi o Politykę Energetyczną Polski – przyp. aut.). Padły za to jasne deklaracje, że to co jest w umowie napisane odnośnie PEP – to znaczy że ma on być niejako pochodną umowy społecznej - zostanie dotrzymane. To oznacza, że będziemy mieli do czynienia z kolejnym PEP-em, który ma się opierać na umowie społecznej. Padła też jasna deklaracja, że tak jest zapisane w umowie, mamy mieć swojego przedstawiciela, jako strona społeczna, podczas prac notyfikacyjnych. To jest zdecydowanie lepsze podejście niż za poprzedniej władzy – wskazał szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Rozmowy dotyczyły również inwestycji w tzw. czyste technologie węglowe, o których jest mowa w rozdziale drugim umowy społecznej.

 

Źródło: https://nettg.pl/gornictwo/203819/daty-zamykania-kopaln-i-umowa-pozostaja-bez-zmian

Benefity: Warto być członkiem związku

Legitymacja elektroniczna i karta rabatowa Lotos

Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność

Imprezy, koncerty, rozrywka

Parki rozrywki

Sport i rekreacja

Wczasy i wypoczynek

Turystyka

Zobacz wszystkie Benefity

Kontakt

+ 48 32 757 23 35

Adres: Polska Grupa Górnicza

40-039 Katowice ul. Powstańców 30

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.